FON ADI FON KODU FON TİPİ RİSK DEĞERİ FİYAT PARA BİRİMİ FON PORTFÖY DEĞERİ
İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
IJV Para Piyasası Fonları 2 1,176829 TRY 275.068.149