Fon Listesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

İstanbul Portföy İkinci Logo Ventures GSYF

SATIŞ FİYATI
2,139359
FON PORTFÖY DEĞERİ
80.308.403
YILLIK GETİRİ
İHRAÇ TARİHİ
12/07/2021
RISK DEĞERİ
6

Genel Bakış

FON KODU
PYV
PARA BİRİMİ
TRY
ISIN KODU
TRYISTP00257
YÖNETİM ÜCRETİ
Fon malvarlığından, Fon portföyünün yönetimi ile ilgili Yönetici’nin 3 (üç) aylık dönemlerin sonunda hak kazanıp tahsil edeceği yönetim ücreti, Yatırımcılar’ın toplam Kaynak Taahhüdü tutarının İlk Kapanış tarihindeki TCMB efektif ABD Doları satış kuru üzerinden TL’ye çevrilmesi neticesinde bulunan tutarın yıllık BSMV hariç %0,3’ü (binde üçü) olarak hesaplanacaktır. Yönetim Ücreti günlük olarak tahakkuk ettirilecektir.
FON YÖNETİCİLERİ (GSYF YATIRIM DIŞI VARLIKLAR)
Yiğit Arslan, Tuncay Subaşı
YATIRIM KOMİTESİ
Alparslan Ensari, Barış Hocaoğlu, Yiğit Arslan, Mehmet Tuğrul Tekbulut, Mehmet Buğra Koyuncu, Gülnur Anlaş, Başak Kural, İsmail Duran, Merve Zabcı Kara