UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ SURETİYLE ELEKTRONİK ORTAMDA HESAP AÇILIŞ SÜRECİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

Değerli Müşteri Adayımız,

 

Şirketimiz İstanbul Portföy Yönetim A.Ş. internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden form doldurmak suretiyle ilettiğiniz “yatırımcı” olma talebiniz değerlendirilmiş ve uygun bulunmuştur.

 

Veri Sorumlusu İstanbul Portföy Yönetim A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği uyarınca hazırladığımız ve tarafınıza sunulmuş olan Uzaktan Kimlik Tespiti Suretiyle Elektronik Ortamda Hesap Açılış Süreci Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtildiği gibi, Şirketimiz nezdinde hesap açma işlemlerinizi gerçekleştirebilmek amacıyla Şirketimizin bağlı olduğu yasal mevzuat gereği kimlik tespiti yapmakla yükümlü olduğumuzdan, bu amaçla başlatacağımız görüntülü görüşme sürecinde biyometrik verilerinizin işlenmesi için Kanun’un 6/2 maddesi uyarınca açık rızanızı soruyoruz.

 

İstanbul Portföy Yönetim A.Ş.’de yatırımcı sıfatıyla hesap açma işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için uygulanacak uzaktan kimlik tespiti sürecinde, uzaktan kimlik tespitimin yapılması amacıyla başlatılacak olan görüntülü görüşme sırasında biyometrik verilerimin işlenmesine ve uzaktan kimlik tespiti sürecinde bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde, teknik alt yapı kurulumunu ve desteğini sağlayan iş ortaklarınız ve tedarikçileriniz ile paylaşılmasına onay veriyorum.