Bir Milyon TL Üzeri Yatırımlarınız İçin: 0 212 916 20 90
COVID-19 Duyurusu
TR


Hizmetlerimiz

Yatırım Fonlarımız

Portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar ve bankalar tarafından,katılma belgesi karşılığında tasarruf sahiplerinden toplanan kaynakların, çeşitli Sermaye ve Para Piyasaları araçlarına dengeli şekilde dağıtılarak,verimlendirilmesini sağlayan enstrümanlara “Yatırım Fonu” denir.
Yatırım fonlarının yönetimi, globalleşen finansal piyasalarda en etkin ve en güvenli yatırım olanakları, birikimler büyük/küçük ayırt edilmeksizin, profesyoneller tarafından yapılmaktadır.

1. İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (yeni ünvan)
İş Yatırım İstanbul Portföy B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (eski ünvan)
Ticker: IST

Yatırım Stratejisi: Fon'un yatırım stratejisine göre yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve az riski olanlar tercih edilir.
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün aralığındadır. Fonun toplam değerinin %10'undan fazlası bir ihraçcının para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.
Ne tür yatırımcılar için uygundur? Kısa vadeli yatırım hedefiyle hareket eden, devlet tarafından ihraç edilen enstrümanlara yatırım yapmayı isteyen,düşük risk profilinde yatırımı tercih eden, faiz geliri ve istikrarlı fon getirisi arayışında olan yatırımcılar için uygundur.
Fon, piyasalarda belirsizlik ortamında defansif davranmak isteyen katılımcılar için de bekleme döneminde kullanılabilecek bir enstrüman niteliğindedir.

Kıstas (Benchmark): %5 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksleri + %30 BİST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (sabit) + %45 Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Değişken) + %10 BIST KYD 91 Günlük Kamu Borçlanma Araçları Endeksi + %10 BİST - KYD O/N Repo Net Endeksi
Yönetim Ücreti: %1,60 Yıllık (23.02.2016 tarihli değişiklik)Giriş/Çıkış: Günlük

2. İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon (yeni ünvan)
İstanbul Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Yatırım Fonu (eski ünvan)
Ticker: IPB

Yatırım Stratejisi: Fon yatırım stratejisi çerçevesince sabit bir varlık dağılımı hedefi olmayıp değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır.
Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde getiri potansiyeli yüksek,likit varlıklar tercih edilir. Fon, olumsuz piyasa şartlarının hakim olduğu dönemlerde yatırıcıyı piyasa kayıplarından korumak amaçlı, fon portföyünde bulunan hisse senedi ağırlığını vadeli işlem sözleşmelerinde alacağı ters pozisyonlarla -%30'a çekebilir.
Fon, iyimser piyasa koşullarında hisse senedi ağırlığını vadeli işlemler sözleşmelerini kullanarak +%60'a çekebilir.
Ne tür yatırımcılar için uygundur? Orta ve uzun vadede ağırlıklı olarak sabit getirili menkul kıymetlerin getirisinden yararlanmak isteyen ve düşük risk almak isteyen yatırımcılara önerilir.
Kıstas (Benchmark):BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi
Yönetim Ücreti: 1.20% Yıllık (23.02.2016 tarihli değişiklik)
Giriş/Çıkış: Günlük

3. İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon (Dinamik Değişken) (yeni ünvan)
Acar Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Yatırım Fonu (eski ünvan)
Ticker: ACD

Yatırım Stratejisi: Fonun yatırım stratejisi değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilir.
Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları temel olarak; yurt içi ortaklık payları,kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşacaktır. Olumsuz piyasa şartları oluşması durumunda yatırımcıları olası değer kayıplarında korumak amacıyla fon, pay senedi endekslerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alabilir. Yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir.
Fon portföyünün en az %51-61'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı paylarına yatırılır.
Ne tür yatırımcılar için uygundur?
Orta derecede risk alarak, risk ile getiri arasında denge sağlamayı hedefleyen yatırımcılara önerilir.
Kıstas(Benchmark): %55 BİST 100 Endeksi + %20 KYD DİBS 547 Gün + %15 KYD ÖSBA Değişken + %10 BİST KYD O/N Net Repo Endeksi
Yönetim Ücreti: %1,20 Yıllık
Giriş/Çıkış: T+1,T+2 / T+2,T+3

4. İstanbul Portföy Aries Serbest Fon (yeni ünvan)
İstanbul Portföy Serbest Yatırım Fonu (eski ünvan)
Ticker: IIP

Yatırım Stratejisi: İstanbul Portföy ARIES Serbest Yatırım Fonu, minimum risk - maksimum getiri anlayışıyla mutlak getiriyi hedefleyen bir fondur.
Fonun amacı, risk seviyesini mümkün olan en düşük seviyede tutmak ve mevduatın üzerinde bir getiriyi yatırımcılarına sağlamaktır.
Fonun ana yatırım stratejisi, şirketin yatırım komitesinin onayından geçmiş olması şartıyla, fon portföyünün büyük bir kısmını yüksek “spread”li, iskontolu veya kuponlu özel sektör, banka tahvil ve bonolarından oluşturmak suretiyle, sabit getirili piyasalara kıyasla mümkün olan en yüksek verimi sağlamaktır.
Ayrıca, aylık ortalamada fon portföyünün %5’ini geçmemek şartıyla, daha iyi performans göstermesi beklenen şirketlerin hisse senetlerine yatırım yaparak veya vadeli piyasalarda işlem gerçekleştirerek fon getirisinin arttırılması hedeflenmektedir.
Ne tür yatırımcılar için uygundur? Uzun vadede ağırlıklı sabit getirili menkul kıymetlerin ve hisse senetlerinin getirisinden yararlanmak isteyen ve risk alabilen yatırımcılara önerilir.
Kıstas (Benchmark): BIST - KYD TL 1 Aylık Mevduat Endeksi
Yönetim Ücreti: %1
Performans Ücreti: %20
Giriş/Çıkış: Haftalık

5. İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon
Ticker: IIS

Yatırım Stratejisi: Fon portföyü ağırlıklı olarak hisse senetlerinden oluşur.
Fon, kısa ve uzun zamanlı kazançları eş zamanlı olarak gerçekleştirmek amacıyla farklı yatırım stratejileri kullanır.
Pair-trade (ikili alım-satım) stratejisi ile piyasa yönünün strateji getirisinden etkilenmeyerek yüksek korelasyona sahip ürünleri ters ve kaldıraçlı pozisyonlarla kullanır (kısa/uzun hisse pozisyonlar).
Fon yöneticisinin geleceğe yönelik olay bazlı (event driven) öngörüleri ile kısa vadeli yatırım fırsatlarından en iyi biçimde yararlanarak mutlak getiriyi hedefler.Kıstas: Nispi getirinin hesaplanmasında kullanılacak “kıstas”. Kurucu eşik değer olarak KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL’nin değişim oranı + %5 oranını kullanacaktır.
İlgili dönem için eşik değer (1 + KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL değişim oranı+%5) – 1) şeklindedir.
Yönetim Ücreti: %1
Performans Ücreti: %20
Giriş / Çıkış: Haftalık / Haftalık

6. İstanbul Portföy Lotus 1 Serbest Fon
Ticker: IIL

Yatırım Stratejisi: Lotus 1 Global Makro Fon’un yatırım stratejisi, Türkiye ve Dünya sermaye piyasalarında işlem gören ortaklık payları, tahvil,bono, vadeli işlem, opsiyon ve her türlü yapılandırılmış ürün kullanılarak dolar bazında azami getiri elde etmektir.
Kıstas (Benchmark): KYD USD 1 Aylık Mevduat Endeksi
Yönetim Ücreti: %1,5
Performans Ücreti: %20
Giriş/Çıkış: Haftalık/ Haftalık

7. İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun) (yeni ünvan)
Acar Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Karma Yatırım Fonu (eski ünvan)
Ticker: ACK

Yatırım Stratejisi:Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşüm kolay olanlar tercih edilir.
Fonun hisse senedi yoğun olması nedeniyle fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarından oluşur. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasa araçları dahil edilebilir.
Ne tür yatırımcılar için uygundur?: Risk almaktan kaçınmayan ve uzun vadeli yatırım yapabilen, hisse senedi piyasasının getiri potansiyelinden faydalanmak isteyen yatırımcılara önerilir.
Kıstas (Benchmark): %85 BİST 30 Endeksi + %15 BİST KYD O/N Endeksi (Brüt)
Yönetim Ücreti: %1,20 Yıllık
Giriş/Çıkış: T+1,T+2 / T+2,T+3

8. İstanbul Portföy ARK II Serbest Fon (yeni ünvan)
Finans Yatırım ARK İstanbul Portföy Serbest Yatırım Fonu (eski ünvan)
Ticker: FYA

Yatırım Stratejisi: Fonun yatırım stratejisi ağırlıklı olarak Türkiye'de ve gelişmekte olan ülke piyasalarında ve gelişmiş ülke piyasalarında, uzun vadeli değer yaratma potansiyeli olan şirketlerin ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına yatırım yapmak (uzun pozisyon) ve potansiyeli sınırlı olan şirketlerin ortaklık paylarında ve borsa endekslerinde açığa satış yapmak suretiyle Fonu genel piyasa düşüşlerinden korumak için (kısa pozisyon), yerel ülke para birimlerinin TL'ye karşı yüksek değer kayıplarına karşı döviz türev pozisyonları ile korunmak ve yatırımcıya sürekli TL cinsinden mutlak getiri sağlamaktır.
Fon, potansiyel getirisi temel risklere göre yüksek olan şirket bono/tahvillerine yatırım yapmayı “hedge”leyecek ve BİST'e kote hisse senetlerindeki pozisyonları, fon toplam değerinin devamlı olarak asgari %51'i düzeyinde olacaktır.
Ne tür yatırımcılar için uygundur?: Uzun vadede ağırlıklı sabit getirili menkul kıymetlerin ve hisse senedi ve hisse senetlerinin getirisinden yararlanmak isteyen ve risk alabilen yatırımcılara önerilir.Kıstas (Benchmark): BIST - KYD TL 1 Aylık Mevduat Endeksi Yönetim Ücreti: %1,50 YıllıkPerformans Ücreti: %20 Giriş/Çıkış: Günlük

9. İstanbul Portföy ARK I Serbest Fon (yeni ünvan)
İş Yatırım Ark Serbest Yatırım Fonu (eski ünvan)
Ticker: IAF

Yatırım Stratejisi: Fonun yatırım stratejisi ağırlıklı olarak Türkiye'de ve gelişmekte olan ülke piyasalarında ve gelişmiş ülke piyasalarında, uzun vadeli değer yaratma potansiyeli olan şirketlerin ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına yatırım yapmak (uzun pozisyon) ve potansiyeli sınırlı olan şirketlerin ortaklık paylarında ve borsa endekslerinde açığa satış yapmak suretiyle

fonu genel piyasa düşüşlerinden korumak için (kısa pozisyon), yerel ülke para birimlerinin USD ve/veya Euro'ya karşı yüksek değer kayıplarına karşı döviz türev pozisyonları ile korunmak ve yatırımcıya sürekli USD cinsinden mutlak getiri sağlamaktır.
Fon varlık değerinin asgari %51'i devamlı olarak USD cinsiden ihraç edilmiş varlıklardan oluşur.
Ne tür yatırımcılar için uygundur? Varlığının bir kısmını USD bazında muhafaza etmek isteyen, orta/uzun vadeli düşünen, kısmi risk alarak mevduat üzerinde reel getiri hedefleyen yatırımcılar için uygundur.Kıstas (Benchmark): KYD USD 1 Aylık Mevduat Endeksi
Yönetim Ücreti: %1,5753 Yıllık
Performans Ücreti: %20
Giriş/Çıkış: Haftalık/Haftalık

10. İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu (yeni ünvan)
Ashmore Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu (eski ünvan)
Ticker: ARE

Yatırım Stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak gelişmekte olan piyasalarda ABD Doları, Euro, İsviçre Frangıbaşta olmak üzere döviz cinsinden ihraç edilen yabancı borçlanma araçlarına yatırılacaktır.
Fon portföyüne devlet tahvili/bonosu, devlet garantili tahvil/bono (İlgili devletler tarafından garanti verilmiş, yurtdışı belediyelerin yatırımlarına, altyapı yatırımlarına vb. ilişkin çıkarılan menkul kıymetler), kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve kamu ve özel sektör kira sertifikaları (SUKUK) dahil edilecektir.
Ayrıca, ikraz iştirak senedi (loan participation note) de fon portföyüne dahil edilebilir. Fon toplam değerinin en az %80’i; JP Morgan Gelişmekte Olan Piyasalar Tahvil/Bono Endeksi (EMBI Global),JP Morgan Gelişmekte Olan Piyasalar Özel Sektör Tahvil/Bono Endeksi (CEMBI Broad), JP Morgan Gelişmekte Olan Piyasalar Kamu Tahvil/Bono Endeksi (GBI-EM Broad) ve MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde yer alan ülkelere ait olan borçlanma araçlarından oluşur.
Ne tür yatırımcılar için uygundur? Varlığının bir kısmını USD bazında muhafaza etmek isteyen, orta/uzun vadeli düşünen,kısmi risk alarak mevduat üzerinde reel getiri hedefleyen yatırımcılar için uygundur.
Kıstas (Benchmark): JP Morgan Gelişmekte Olan Piyasalar endeksi olan % 100 JP Morgan EMBI Global Diversified Endeksi
Yönetim Ücreti: %2.5 Yıllık
Giriş/Çıkış: Günlük

11. İstanbul Portföy Dördüncü Serbest Fon
Ticker: IAR

Yatırım Stratejisi: Fon’un ana yatırım amacı uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır.
Bu hedefe erişebilmek için Fon’un izleyeceği temel ilke, öngörülen piyasalara paralel geliştirilecek olan yönlü stratejidir (Market Directional).
Strateji uygulanırken Türkiye ve global piyasalardaki analize dayalı öngörüler doğrultusunda ortaklık payları ve diğer alternatif piyasa ürünleri seçilmek suretiyle portföy yöneticisi pozisyon alır. Temel strateji yönlü olmakla birlikte mutlak getirili (non-directional ve arbitrage) ve benzeri (piyasa hareketlerinden etkilenmeyen) işlemler ana stratejiyi desteklemek ve fon toplam değerini yükseltmek amacıyla kullanılacaktır.
Yatırım yapılan varlıklarda uzun veya kısa pozisyon alınabilir.
Ne tür yatırımcılar için uygundur? Risk almaktan kaçınmayan ve uzun vadeli yatırım yapabilen, hisse senedi piyasasının getiri potansiyelinden faydalanmak isteyen yatırımcılara önerilir.
Kıstas (Benchmark): BIST-KYD Repo(Brüt) Endeksi
Yönetim Ücreti: %1,0001 Yıllık
Performans Ücreti: %20
Giriş/Çıkış: Haftalık

12. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Bosphorist Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Ticker: IGI

Yatırım Stratejisi: Fon, büyüme ve gelişme potansiyeli yüksek ve halka açık olmayan anonim ile limited şirketlere,sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı hedeflemektedir.
Fon’un yatırım yapmayı hedeflediği sektörler; finans teknolojisi (bankacılık ödeme sistemleri, sigortacılık, finans teknolojisi hizmetleri), perakende, teknoloji, yazılım, bilişim,IOT (nesnelerin interneti), E-ticaret, ödeme sistemleri ve pazaryeri modelleri üzerine kurulmuş şirketler, bulut, büyük veri,donanım ve giyilebilir teknolojileri içeren yapılanmalardır.
Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde yatırım komitesi tarafından esas alınacak kriterler: Kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir olma, yeterli yönetim kadrosunu sağlama, operasyonel gelişime uygun olma,rekabetçi ve marka değeri yaratma gücüne sahip olma, sürdürülebilir ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip olmadır.
Yapılacak yatırımlarda esas olarak imtiyazlı azınlık paylarının çoğunluğunun satın alımı ile yönetimde pay sahibi olunması ve diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi yöntemler uygulanacaktır. Melek yatırımcılar ve/veya kuluçka merkezi gibi ortaklarla eş zamanlı yatırımlar yapılabilecektir. Yatırımlardan çıkış stratejileri de halka arz (yurtiçi veya yurtdışı),kurucu ortağa satış ve stratejik ortağa (yurtdışı veya yurtiçi) satış olacaktır.
Fonun süresi: Tasfiye dönemi dahil 7 (yedi) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışının gerçekleştirilmesi ile başlar. Fon süresinin son 3 (üç) yılı Tasfiye Dönemi’dir.

13. İstanbul Portföy Beşinci Serbest Fon
Ticker: IBE

Yatırım Stratejisi: Fon istatiksel, teknik ve temel analizlere dayalı olarak piyasada oluşmuş fiyatın, makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda ise uzun pozisyon taşıyarak orta vadede mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir.
Bu pozisyonları, kaldıraç kullanarak büyütebilir ve getiriyi yükseltmeyi amaçlar. İkili işlem (Pair Trade) – birbiriyle yüksek korelasyona sahip iki finansal ürünün birinin diğerine göre daha iyi performans göstermesinden getiri sağlamayı amaçlayan, pozisyonlara girebilir, böylelikle piyasa nötr stratejilerden de getiri elde etmeyi hedefler.Ne tür yatırımcılar için uygundur? Risk almaktan kaçınmayan ve uzun vadeli yatırım yapabilen, hisse senedi piyasasının getiri potansiyelinden faydalanmak isteyen yatırımcılara önerilir.
Kıstas (Benchmark): BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Yönetim Ücreti: %1,20 Yıllık
Performans Ücreti: %20
Giriş/Çıkış:Haftalık