Bir Milyon TL Üzeri Yatırımlarınız İçin: 0 212 916 20 90
COVID-19 Duyurusu
TR


Finansal Bilgiler

Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul Portfoy Yonetimi A.Ş’nin anlaşmalı olduğu takas saklama bankalarına müşteri adına açılan müşteri hesabına gönderilir ve yatırım yapılan finansal varlıklar müşteri adına takas saklama bankası tarafından saklanır.

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.’nin müşteri fonlarını veya finansal varlıklarını transfer etme yetkisi yoktur.

İstanbul Portföy sadece müşteriyle yapılan portföy yönetimi sözleşmesinde yazılı olan şart ve koşullarda portföyü yönetmekle yükümlüdür.

Hem İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş., hem de hesabınızın açıldığı saklama bankası, sahip olduğunuz yatırımları içeren detaylı bir ekstre gönderiyor.

SPK yönetmelikleri gereği sadece yetkili saklama bankalarının saklayabileceği finansal enstrümanlara yatırım yapılabilmektedir. Saklama bankasının sizin adınıza aklayabileceği bir finansal enstrümansa eğer yatırım yapabilirsiniz.

Yatırımcılardan katılma belgesi karşılığı toplanan birikimlerle oluşan portföyün, yatırımcılar hesabına, çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarında profesyonel yöneticiler tarafından riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre yönetildiği mal varlıklarıdır.

Yatırım fonları; Ters Repo, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Hisse Senedi, Özel Sektör Tahvili ve Finansman Bonosu, Yabancı Menkul Kıymetler, Yatırım Fonları, Değerli Madenler, Vadeli Sözleşmeler ve Opsiyonlar gibi varlıklara yatırım yapabilmektedir.

Yatırım fonları, tasarrufların uzman ekipler tarafından yönetilmesine olanak sağlamaktadır. • Küçük tasarruf sahiplerinin, yatırımlarında büyük yatırımcıların sahip olduğu yatırım avantajlarını elde etmelerini sağlamaktadır. • Yatırım fonu portföyünde yer alan yatırım araçlarının çeşitliliği, riskin en aza indirilmesine olanak sağlamaktadır. • Yatırımcıların yatırım tutarlarını diledikleri zaman nakde çevirebilmeleri sayesinde likit bir yatırım aracıdır.

Yatırım fonları, türlerine göre değişen ağırlıkta olmak üzere risk taşımaktadır. Genellikle yüksek potansiyel getiri, yüksek potansiyel risk anlamına gelir. Bu nedenle, kişisel getiri ve risk beklentilerine uygun bir yatırım fonu tipi tercih edilmelidir. Seçilen yatırım fonunun geçmiş performansları incelenebilir. Yatırım fonunun geçmişteki performansı önemli bir göstergeyse de, gelecekte de aynı ölçüde kazandıracağına dair bir garanti oluşturmaz.

Yatırım fonu katılma belgelerinin satışı halinde, elde edilen gelir üzerinden %10’luk vergi kesintisi (stopaj) yapılmaktadır. Portföyünde en az %51 hisse senedi taşıyan yatırım fonlarına ait katılma belgelerinin 1 yıldan fazla süreyle elde tutulduktan sonra satılması (fona iadesi) durumunda, sağlanan kazanç stopaja tâbi değildir. Sermaye şirketleri ve benzer nitelikteki yabancı kurumların, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tâbi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonların, münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileriyle değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan dar mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım fonu ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığı’nca belirlenenlerin, 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren elde edeceği yatırım fonu getirileri üzerinden %0 oranında stopaj kesilir

Hesap açma limiti minimum bir milyon TL ve üzeri hesaplar olmalıdır.